Fio/Lã Pingouin Trevo
Fio em Acrilico.
Fio Fantasia.