Fio/Lã PINGOUIN ROMA
Fio em Acrilico.
Fio Fantasia.