Fio/Lã Pingouin Siena
Fio em Acrilico.
Fio Fantasia.