Fio/Lã Pingouin Perugia
Fio em Acrilico.
Fio Fantasia.